Bakgrunn

Jeg arbeider etter TKM prinsipper (Tradisjonell Kinsesisk Medisin) og stiller diagnose på bakgrunn av utspørring, tunge og pulsbildet. Akupunkturbehandlingen du får vil bli gitt på bakgrunn av diagnosen.

Akupunktur er en behandling som arbeider med energien (Qi) i kroppen din. Den setter i gang kroppens egne ressurser, og stimulerer til å gjenopprette kroppens balanse. I TKM snakker vi om balansen mellom Yin og Yang. Behandlingen har generelt få bivirkninger.

Jeg er utdannet sykepleier og jordmor og har arbeidet på sykehus i over 25 år. Akupunkturutdaningen har jeg fra AKUPUNKTURHØGSKOLEN i Oslo. Utdanningen er 3 ½ år med helsebakgrunn, uten helsebakgrunn er det 5 år. I løpet av utdanningen er det lagt inn praksis i Kina, på sykehus som er tilknyttet Universitet i Nanjing.

Akupunktur har vært brukt i 5000 år i Kina og brukes fortsatt. I vesten er det en stadig økende interesse for akupunktur.